You are here:HomeContact

Address:No.16-1, Longyi Road, Shuikou Town, Kaiping City, Guangdong

E-mail:info@jiabailai.cn / gzt-faucet@163.com

Tel:+86-750-2717169

Fax:+86-750-2723007